SÜRMANŞET HABERLER
SON EKLENENLER

Asgari ücrette merak edilen istisna netleşti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, binlerce işletmenin beklediği asgari ücrete vergi iadesinin ayrıntılarını belirledi. Tebliğe göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaşla beraber verilen prim, kazanç, ikramiye, huzur hakkı, mesai, döner sermaye ve ek ders ücreti gibi ödemelerle birlikte kümülatif matrah esas alınacak. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler de istisnadan yararlanacak.
28 Ocak 2022 07:47

Son dakika haberleri: Asgari ücrete vergi istisnasını ardından ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı yasal düzenlemenin uygulama tebliği yayınlandı. İşletmeler Ocak ayı bordolarını düzenlemek için bu tebliği bekliyordu. Tebliğde, ücretin seviyesine göre vergilendirmenin nasıl yapılacağı 1 Ocak'ta yürürlüğe giren asgari ücret istisnası uygulaması örneklerle açıklandı.

İşte kesintilerden ödemelere, maaşta ödeneğe asgari ücrete ilişkin düzenleme sonrası kesinleşen istisna ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika detayları...

SON DAKİKA| DETAYLAR NETLEŞTİ: KESİNTİ YOK

Bu yıl için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye net 4 bin 253,40 lira ödenecek Asgari ücretin üzerinde ücret alanların da asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Buna göre asgari ücretle çalıştırılan bir kişiye aylık net 4 bin 253 lira ödenecek ve bunun tamamı istisnaya tabi olacağından bu işçi için 750.60 lira sigorta primi ödenecek.

ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE ÇALIŞANLAR

Ücret gelirleri asgari ücretin üzerinde olan çalışanların ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Yine brüt asgari ücret tutarına isabet eden kısmı da damga vergisinden istisna tutulacak. Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışandan istisna nedeniyle 638 lira gelir vergisi, 37,98 lira damga vergisi alınmayacak.

ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERİ DE KAPSIYOR

İstisna aynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bir kez uygulanacak. Maaş ödemesiyle aynı dönemde gerçekleşen, ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınarak istisna uygulanacak.
İlgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bu istisna bir kez uygulanabilecek. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler de istisnadan faydalanabilecek.

EN YÜKSEK ÜCRETE UYGULANCAK

Birden fazla işverende çalışanlarda istisna en yüksek ücrete uygulanacak. Yıllık beyanname verilmesi gerektiği durumda da istisnadan faydalanılabilecek. Kısmi zamanlı çalışıp, tam zamanlı çalışmayan örneğin aylık 15 gün çalışan bir çalışana 4 bin 253 liralık istisna tam olarak uygulanacak.
Serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge yasası uygulanan teşviklerde, çalışanların ücretlerine öncelikle istisna uygulanacak.

TERZİ, KUAFÖR YANINDA ÇALIŞAN DA YARARLANACAK

Basit usul mükelleflerin yanında çalışan ve diğer ücretli olarak vergilendirilenler de istisnadan faydalanacak. Taksici, dolmuşçu, terzi, kuaför gibi basit usule tabi mükelleflerin yanında çalışan ve diğer ücretli olarak vergilendirilen çalışanlara uygulanan diğer ücret vergileme usulü kaldırılırken, bu kapsamdakiler de 1 Ocak'tan itibaren genel hükümleri tabi olacak.
Bu listedeki çalışanlar, artık vergi karnesi almayacak ve karnelerini vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmeyecek. Bunlardan asgari ücretli olarak çalışanlar istisna nedeniyle vergi ödemeyecek. Daha yüksek ücret alanlar ise istisnayı aşan ücretlerini yıllık beyanname ile beyan edecekler.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALKTI

Tebliğde, istisnanın kapsamına ilişkin detaylı bilgi verildi. Buna göre, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.
İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacak. Düzenlemeyle 1 Ocak'tan itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacak.

HEM ENGELLİLİK İNDİRİMİ HEM İSTİSNA

Asgari ücretle çalışan hizmet erbabı da dahil olmak üzere vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların engellilik indirimine ilişkin işlemleri önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek.
Asgari ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek hizmet erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üzerine şartları dâhilinde emeklilik başvurularını yapabilecek.
Bu kapsamdaki hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının yeterli olması durumunda hem engellilik indiriminden hem de istisnadan faydalanması mümkün olacak.

HAZAL ATEŞ

SABAH

ASGARİ ÜCRETLİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER